ข้อมูล ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 54 ไร่ ในบริเวณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ. ปุณณกัณฑ์ ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส การฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 เพื่อให้เป็นศูนย์ประชุมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง โครงสร้างของศูนย์ประชุมโดดเด่นด้วย สถาปัตยกรรมทางภาคใต้ที่นำมาประยุกต์ เพื่อให้เป็นอาคารอันทันสมัย เพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถรองรับการจัดการประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า การจัดนิทรรศการคอนเสิร์ต และการท่องเที่ยว ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยประกอบด้วยพื้นที่หลัก คือ – ห้องประชุมใหญ่ (Convention Hall) – ห้องประชุมรอง (Conference Hall) – ห้องสัมมนา (Seminar Room) –

Continue Reading

About PSUICC

Established in commemoration of the 60th Anniversary of H.M. the King’s accession to the throne, the Center is the newest international convention center in Thailand and the largest in the southern region of the country. The 60th anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center (formerly Prince of Songkla

Continue Reading

Floor Plan and Layout

Combining southern style architecture with cutting edge construction technology, the 60th anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center is a distinguished example of local traditions seen through contemporary eyes. Commanding an area of ​​54 rai, total more than 15,000 square meters used accommodates 4,000 people and can be

Continue Reading

Map and Location

A land full of ancient civilizations, from the East Coast to the West Coast, Songkhla is also richly endowed with natural resources. For generations known as key city of the South Port, Songkhla has not progressed steadily and today has become a prosperous province that plays an important role in the economic, social and

Continue Reading